Aflastning i hverdagen

Et pusterum i hverdagen er måske lige det der skal til, for at give dig og din familie nye kræfter. I Egebækken kan vi hjælpe jer med aflastning i et antal hverdage og hver fjerde weekend. Aflastning foregår på Egebæksvej 26 i Højbjerg, hvor vi forsøger at tage størst muligt hensyn til dit barns individuelle behov og vaner. Dit barn vil få oplevelser og samvær med ligestillede børn i et støttende og pædagogisk miljø. Vi lægger vægt på, at både du og dit barn oplever aflastning som et sammenhængende forløb.

Vi tager udgangspunkt i dit barn

Dit barns udviklingsniveau, behov og ressourcer er udgangspunktet, når vi, i dialog og samarbejde med dig, planlægger, hvordan og hvor ofte aflastning skal foregå. Dit barn bliver tilknyttet én af vores i alt otte weekendgrupper. Grupperne mødes hver fjerde weekend sammen med deres faste kontaktperson fra Egebækken. Grupperne bliver sammensat sådan, at det enkelte barn får mulighed for at få nære relationer til andre. Vi hjælper dit barn med at tage egne initiativer til de andre i gruppen. Vi prioriterer socialt samvær, leg og andre aktiviteter for derigennem at skabe gode oplevelser for børnene.

Alternativ aflastning

I Egebækken tilbyder vi også alternativ aflastning, som er et tilbud til børn og unge, der 12-18 år, har betydeligt eller varigt handicap og er mere selvhjulpne (fx mht. personlig hygiejne, socialt & mobilt). Der arrangeres cirka 10 weekendophold samt syv dages sommerferie om året i form af ture rundt i Danmark. Aflastningen finder sted i feriecentre og sommerhuse, så der er tale om et matrikelløst aflastningstilbud.

Weekendture og ferie

Hver fjerde weekend ruller busserne ud fra Egebækken. Alternativ aflastning er fortrinsvis for mobile unge.
Vi tager til Mariendal strand, der ligger smukt ved Ajstrup omgivet af strand og flot natur. De unge er inddelt i to hold på weekendturene og når vi tager af sted på ferie. Du skal have en bevilling på 47 døgn. Alternativ aflastning er målrettet unge fra 12 – 18 år med fysisk eller psykisk handicap.

Program for weekender

Med weekendturene vil vi understøtte de unges sociale kompetencer og styrke et godt fællesskab. Konkret foregår det ved forskellige aktiviteter- både ude og inde. Vi hjælpes med alt det praktiske som fx madlavning, rengøring og lignende. På den måde bliver alle naturligt aktive i deres eget liv.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddene, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Aflastning på Egebækken og alternativ aflastning gives efter servicelovens § 52.3.5 og § 44 jf. § 84.