Vi tilbyder også udelivsaflastning i ferier og weekender, vejledningsforløb for forældre og pædagogisk støtte for unge i udsatte boligområder.

Vores mål er at hjælpe børn og unge til størst mulig livsduelighed og afklaring i forhold til deres situation.

På Heimdal vægter vi mindfulness, bevægelse og udeliv højt. Vi arbejder målrettet med at skabe trygge og udviklende rammer ud fra et pædagogisk perspektiv med baggrund i en forståelse af handicap.

Vi former den pædagogiske metode efter det enkelte barns forudsætninger og behov. Vi arbejder sammen om det enkelte barn i teams af medarbejdere, der har forskellige faglige baggrunde.

Vi respekterer din viden om dit barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov og tager dig med på råd, når den pædagogiske indsats skal tilrettelægges.

Sådan får du adgang til botilbuddet

Hvis du vil henvises til et botilbud, skal du kontakte din sagsbehandler.