Vi tilbyder aflastning til familien og evt. andre omsorgspersoner over flere døgn. Aflastningsdøgn aftales med socialrådgiver og kan vare enten 45, 91 eller 182 døgn. Aflastning er fra kl. 16-8 i hverdagene, og hele døgnet i weekend og helligdage. Vi tilstræber et hjemligt, trygt, varmt og forudsigeligt miljø, hvor dit barn får eget værelse.

En tilværelse med oplevelser og aktiviteter

Oasen fungerer som et hjem, hvor der i løbet af dagen er oplevelser og aktiviteter. Vi har store grønne udendørsarealer, boldbane, swimmingpool, bålhytte mm. Det skal være sjovt at være på aflastningsafdelingen – der er mulighed for leg og godt samvær.

Mening og læring

Vores pædagogik tager udgangspunkt i Atlass, Studio III, SVS (Struktureret visualiseret specialpædagogik) og Mindfulness. Vi har flere strategier til stressreduktion, og vi tager hensyn til børnenes individuelle behov. Vi laver individuelle støttesystemer og  arbejder med genkendelighed, struktur og handicapforståelse. I Oasen støtter vi barnet/den unge i socialt samvær med andre børn og unge på afdelingen, vi træner at færdes i verden, en aktiv hverdag og selvstændiggørelse.

Personalet

Alle fastansatte er specialpædagoger. Hvert barn har en kontaktpædagog, der koordinerer indsatsen omkring ham eller hende og har den primære kontakt til jer. Kontaktpædagogen deltager i møder omkring barnet, når det er muligt.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens §52.3.5 og §44, jf. §84.

Oasen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.