En tilværelse med oplevelser og aktiviteter

Vi fungerer som et hjem, og dagligdagen skal være beriget med oplevelser og aktiviteter. Det skal være sjovt at være på aflastningsafdelingen – med mulighed for leg og godt samvær.

Mening og læring

Den specialpædagogiske praksis tager udgangspunkt i børnenes og de unges styrkesider og er inspireret af TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren) organisationen. TEACCH har udviklet et behandlings- og undervisningskoncept, som respekterer barnets personlige måde at opleve verden på og samtidig fokuserer på dets udviklingspotentiale. Det foregår gennem læring og tilrettelæggelse af hverdagen, som skal give mening for børnene og de unge.

I hverdagen er børnenes fysiske og psykiske velvære i fokus. Vi mener, at sund kost, rigt samvær og en oplevelse af at kunne klare dagens opgaver med størst mulig selvstændighed er med til at give børnene og de unge større livskvalitet. Læring er her en vigtig rød tråd. Daglige rutiner som fx at smøre madpakke, lave mad, gøre rent, vaske tøj og personlig pleje kræver hjælp til selvhjælp.

Personalet

Barnet/den unge har to kontaktpersoner. De fungerer som den primære nære voksne, som udarbejder en individuel handleplan med mål og fokuspunkter i tæt samarbejde med forældre og skole. Personalet er uddannet til at varetage den specialpædagogiske praksis og arbejder ud fra principper, hvor børnene og de unge bliver mødt med respekt og ligeværdighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens § 52.3.5 og § 44, jf. § 84.