Børnenes hjem

I Skovkanten arbejder vi på at skabe et trygt, genkendeligt og forudsigeligt miljø, så vi kan træne børnene og de unge i socialt samspil, aktiviteter, livsduelighed og derved mulig mestring af eget liv. Vi arbejder udviklings/adfærdsmæssigt ud fra overbevisningen om, ”at barnet/den unge gør det bedste han eller hun kan”.

Mening og læring

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret specialpædagogisk tilgang, hvor vi lægger stor vægt på inddragelse af relevante parter, som kan bidrage til en bred viden om barnets udviklingsniveau. Vi har stort fokus på at inddrage jer forældre og  netværket omkring barnet/den unge. Vi tager blandt andet udgangspunkt i Atlass, SVS (Struktureret visualiseret specialpædagogik) og Studio III.

Personale og samarbejde

Der er tilknyttet et faste personaleteam omkring det enkelte barn/ung, Det er teamet, der har den primære  kontakt til forældre og netværk.

Vi har et tæt forældresamarbejde, med ugentlig kontakt, hvor vi giver støtte og sparring til samvær, hjemmeweekenderne og ferier. Desuden understøtter vi skole, uddannelse, beskæftigelse og har et tæt samarbejde med det enkelte barn/unges skole og relevante samarbejdspartnere.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens §52.3.7. jf. §66.

Skovkanten hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.