Børnenes hjem

Vi fungerer som børnenes hjem. Udover støtte til at passe skolegang og hjælp til at udføre daglige rutiner, skal hverdagen også indeholde oplevelser og aktiviteter. Det skal være sjovt at være på Skovkanten. For at skabe så meget ro og struktur som muligt, er der lagt vægt på, at hverdagen er præget af genkendelighed og forudsigelighed. Vi tilbyder fritidsaktiviteter ud af huset som fx ridning, svømning, andre idrætsgrene og spejder.

Mening og læring i hverdagen

Den specialpædagogiske praksis tager udgangspunkt i børnenes og de unges styrkesider og er inspireret af TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren) organisationen. TEACCH organisationen har udviklet et behandlings- og undervisningskoncept, som respekterer barnets personlige måde at opleve verden på og samtidig fokuserer på dets udviklingspotentiale. Det foregår gennem læring og tilrettelæggelse af hverdagen, som skal give mening for børnene og de unge.

Personalet

Barnet/den unge har to kontaktpersoner. De fungerer som primære nære voksne, som udarbejder en individuel handleplan med mål og fokuspunkter i tæt samarbejde med forældre og skole. Personalet er uddannet til at varetage den specialpædagogiske praksis og arbejder ud fra principper, hvor børnene bliver mødt med respekt og ligeværdighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens § 52.3.5. jf. § 66.