På Stensagergården arbejder vi med, at børnene lærer at være hjemmefra under betryggende forhold og sammen med andre børn. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra.

Tilbuddets indhold

Vi tilbyder familieaflastning, alternativ aflastning og ophold på Stensagergården.

Familieaflastning

Familieaflastningen består af 10 plejefamilier, som modtager børn i aflastning. Aflastningsfamilierne giver ro og tryghed med kendte rammer og ansigter. Det er familier med overskud og ressourcer, som har lyst til at passe et handicappet barn i eget hjem. Ved ansættelses af aflastningsfamilier lægger vi vægt på de menneskelige egenskaber og familiens ressourcer.

Vores familiekonsulenterne fører tilsyn med aflastningsfamilien for at støtte, supervisere og rådgive familien omkring barnet. Desuden står Stensagergården som garant for faglig bistand og kan på alle tider kontaktes.

Vi afholder personalemøder, kursusdage og lejre for aflastningsfamilierne. Opstår der akutte situationer i aflastningsfamilien, kan dit barn få tilbudt ophold på Stensagergården. 

Dit barn kan få aflastning hver fjerde weekend og et antal hverdagsdøgn.

Alternativ Aflastning

Et tilbud til selvhjulpne unge, der er 12 - 18 år gamle og har et betydeligt eller varigt fysisk og psykisk handicap og et særligt aflastningsbehov. Vi understøtter de unges sociale kompetencer og arbejder hen imod et godt fællesskab og glæde ved fælles aktiviteter både ude og inde. Vi hjælpes med alt det praktiske som madlavning, rengøring og lignende. Personalet vil altid gerne hjælpe de unge, hvis de har vanskeligheder, hvad enten de er praktiske eller med hinanden.

De unge skal være selvhjulpne i forhold til blandt andet personlig hygiejne, og de skal kunne indgå i sociale sammenhænge. De skal desuden være mobile, da vi tager på ture ud af huset i weekenden og vores lejre ikke er udstyret med lifte.

Der er to grupper af selvhjulpne unge. Vi arrangerer cirka 10 weekendophold samt syv dages sommerferie om året i form af ture rundt i Danmark. Aflastningen foregår i feriecentre og sommerhuse og altså ikke i et bestemt hus.

De pædagoger og vikarer, der er tilknyttet holdet, bestræber sig på at have et godt kendskab til hver enkelt, så det bliver lettere at tilpasse udfordringer og krav.

Vi tilstræber en høj grad af forudsigelighed på vores ture.

Ophold og døgnaflastning på Stensagergården

Dit barn kan komme i aflastning i planlagte turnusser. Vi har primært ledig kapacitet i hverdagene, hvor børnene kommer til Stensagergården efter børnehave, skole, SFO eller andet dagtilbud. Næste morgen sender vi  børnene af sted igen til deres dagtilbud.

De børn og unge, som får ophold i weekender, deles op i grupper efter deres funktionsniveau og behov. De  mødes hver fjerde weekend på Stensagergården sammen med deres faste pædagoger. Al planlægning af døgnaflastning koordineres af Stensagergårdens ledelse.

Stensagergården har i alt 22 døgnpladser. Derudover modtager vi børn og unge med handicap, som akut har brug for en midlertidig døgnforanstaltning.
 

Sådan får du adgang til botilbuddet

Hvis du vil henvises til et botilbud, skal du kontakte din sagsbehandler.