Tilbuddet er til børn og unge, der er 6 til 18 år. Vi ligger på adressen Aarslev Møllevej 19 i Brabrand.

Mening og læring

På Toppen arbejder vi ud fra en helhedsorienteret specialpædagogisk tilgang, hvor vi lægger stor vægt på at inddrage relevante parter, som kan bidrage til en bred viden om barnets udviklingsniveau.
Vores pædagogik tager bl.a. med udgangspunkt i Atlass, TEACCH og Studio III.

Personale

På afdelingen er der ansat pædagogisk personale, som varetager opgaven omkring at skabe en god dagligdag for de børn og unge som bor på afdelingen. Derudover har vi tilknyttet vikarer og også studerende fra seminarer.
Dit barn vil have en fast kontaktpædagog på afdelingen, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er ting, du er i tvivl om, eller har lyst til at snakke med os om. Er kontaktpædagogen ikke på arbejde, er de øvrige ansatte også opdateret på, hvad der rør sig omkring de enkelte børn på afdelingen.

Samarbejde med barnets skole

Vi har et tæt samarbejde med de skoler, hvor børnene går, og der vil løbende være møder, hvor både skolen, personale fra Toppen og evt. jer, som forældre, er med.