Indhold i indsatsen

I Brobyg-fraværsindsats arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle kan udvikle sig. Derfor tager vores specialpædagogiske arbejde udgangspunkt i at møde den unge, så de føler sig set og anerkendt på egne præmisser.

Vi arbejder med overgange i fx daginstitution, skole-/fritids-/uddannelsestilbud, social isolation og skolevægring. Vi arbejder med barnets/den unges udfordringer og vejledning til jer forældre.

Vores pædagogik har udgangspunkt i neuropsykologi, mentalisering, stressreduktion med afsæt i Atlass, mindfulness og konflikthåndtering med Studio III.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens §52.3.6. Brobyg-fraværsindsats hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber