Vi arbejder vi ud fra et menneskesyn om, at alle kan udvikle sig. Derfor tager det specialpædagogiske arbejde udgangspunkt i at møde den unge, så han eller hun føler sig set og anerkendt på egne præmisser.

I indsatsen er der ansat 7 pædagoger og en skolelærer. Der er desuden tilknyttet en psykolog. De samarbejder alle om at give jeres barn og familien den hjælp, I har brug for, motivere jeres barn til at vende tilbage til skolen og give støtte til at afslutte eksamener.

Igennem vores relationsarbejde, vil nogle unge udvikle en stærk relation til deres kontaktperson i indsatsen, og det kan være medvirkende til at han eller hun begynder, at kunne forlade hjemmet og tage ud og lave nogle aktiviteter. Det vil give jeres barn en masse succesoplevelser og en langt større tro på sig selv og egen kunnen.

Brobygnings-fraværsindsatsen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud. Vores teoretiske afsæt i praksis er i neuropsykologi, mentalisering, Stress reduktion med Atlass, mindfulness samt konflikthåndtering med studio III.