Formålet med EarlyBird-forløbet er gennem tidlig indsats at give jer forældre redskaber og viden omkring jeres barns autisme. Vi har særligt fokus på at udvikle samspil og kommunikation med jeres lille barn med autisme.

Sådan foregår EarlyBird

Kurset kombinerer gruppelektioner med 4-6 forældre med individuelle hjemmebesøg.

Der afholdes 8 gruppe lektioner, hvor overskrifterne for forløbet er:

  • Forståelse af barnets autisme
  • Udviklingen af samspil og kommunikation med barnet
  • Håndtering af barnets adfærd.

Lektionerne indeholder undervisning og gruppearbejde, samtaler, diskussioner og muligheder for at udveksle ideer.

Metode

EarlyBird er et program og en metode udviklet af NAS i England. Metoden er en vekselvirkning mellem undervisning, hjemmebesøg og netværksdannelsen, med det formål at give forældrene styrke via viden og erfaring.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter social service §11.3.

EarlyBird hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.