Børn, unge og deres familier oplever ofte en hverdag med flere stressende, vanskelige eller udfordrende situationer. Gruppeforløbet for forældre til børn med handicap bygger på viden, forståelse og opmærksomhed på jeres families udfordringer og jeres stress og coping.

Vi lægger op til en vekselvirkning mellem en gruppe- og individualiseret forebyggelsesindsats. Med udgangspunkt i jeres hverdag, arbejder vi blandt andet med at være med til at skabe indsigt i, hvordan krop og psyke påvirkes, når udfordringerne spidser til og en bevidsthed om, hvordan egne coping-strategier har direkte indflydelse på trivslen i jeres familie.

Indhold i gruppeforløb

Inden gruppeforløbets start mødes I (forældre) til 2 samtaler med den vejleder, som står for gruppeforløbet. Ved samtalerne forsøger vi både at identificere, hvilke fokusmål, I ønsker for forløbet og at indsamle evidens for forløbet.

Der deltager ca. 5 familier i selve gruppeforløbet, og det varer 6 sessioner. Vi forsøger at tilpasse hvert forløb til de forældre, der skal deltage. Det skal give mening at møde op til gruppeforløbet. På baggrund af alle forældres fokusmål laves der en plan for forløbet.

Sådan foregår gruppeforløbet

  • En session varer 3 timer og indeholder oplæg og tid til forældrenes egen refleksion eller forberedelse af tiltag.
  • Ved hver session er der en halv times pause med sandwich, te, kaffe og vand.
  • Sessionerne foregår klokken 15–18. Plan for forløbet sendes inden start.
  • Under forløbet tilbyder vi understøttelse, både telefonisk og via e-mail. Medarbejderne vil svare på telefon opkald/sms og e-mails hurtigst muligt og senest inden for 72 timer.

 

Intern evaluering af indsatsen

Vi vil gerne give jer den bedst mulige støtte og følge op på, om I modtager den støtte, I har brug for. Derfor evaluerer vi indsatsen.

Ved de to samtaler før forløbet, bedes I derfor udfylde et personligt tilfredshedsskema og et prioriteringsskema.

Efter forløbet bliver I tilbudt en 3-måneders opfølgningssamtale, der handler om vejledning med fokus på justeringer og efterbearbejdelse af gruppeforløbets indhold og et personligt tilfredshedsskema.