Formålet med Søskendekursus er at skabe et rum, med et helt særligt fællesskab for søskende til børn med handicap. Her kan børnene møde andre, som de kan spejle sig i og være sammen med nogen, der har forståelse for, hvad de står i, uden at de skal forklare.

Formålet er også at få skabt et rum, hvor børnene frit kan tale om tanker og få sat ord på nogle af de ting, der kan være svært at tale om. Børnene får viden om forskellige handicap, og gennem kurset taler vi ind i konkrete redskaber, de kan bruge til bedre at kunne forstå deres søskende. Målgruppen er 8-12 år og 13-16 år.

Sådan foregår Søskendekursus

Et søskendekursus omfatter informationsmøde til jer forældre forud for kurset. Her fortæller vi om indholdet og formålet med kurset, og I får mulighed for at fortælle om det barn, der skal på kursus og hans eller hendes søskende.

Der er 4 kursusgange med et nyt tema hver gang:

  • Mig og min søskende
  • At være søskende til et barn med handicap
  • Hjernen og diagnoser - Ligheder og forskelle
  • Brevkassen - Mine styrker og strategier

Til sidst tilbyder vi afsluttende forældresamtale.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter social service §11.3.

Søskendekursus hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.