Telefonnummer: 30 91 02 55
Telefontid: Torsdage klokken 15-17

I telefonrådgivning for forældre og pårørende til børn med ADHD og autisme, kan du få vejledning om mange forskellige ting. Du kan fx få vejledning om specialpædagogiske strategier og tilgange, forståelse for den adfærd barnet eller den unge udviser eller om de tilbud, vi har til børn og unge med handicap.

Det primære formål med telefonrådgivningen er at give sparring til her og nu opstået problematikker, der ikke kræver længerevarende forløb

Når du ringer, snakker du med en af vores specialpædagoger i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

Telefonrådgivningen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.