I Aarhus Kommune hjælper vi dig med at lave en uddannelsesplan, og vi tilbyder dig et møde om din fremtid, når du fylder 16 og 17 ½ år.

Du kan altid spørge os om tilbud, som du mener, du har brug for. Så vil din sagsbehandler fortælle, om det er muligt.

Mens du får specialundervisning, tager vi hvert år taget stilling til, om denne undervisning er det rette tilbud til dig.

I 8., 9. og 10. klasse vil skolen hjælpe dig og dine forældre med at få lavet en plan for din uddannelse. det sker sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik (PPR).

I 8. og 9. klasse laver vi en elev- og uddannelsesplan. I 10. klasse laver vi den endelige uddannelsesplan. Så ved du, hvad du skal, når du går ud af skolen.

Du er også velkommen til selv at ringe eller skrive til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Spørg, hvem din vejleder er, og sig, at du gerne vil have vejledning.

Når du fylder 16 år, tilbyder Familiecentret dig og dine forældre vejledning omkring ændringer og muligheder, når du er fyldt 18 år.

Vejledningen kan ske sammen med opfølgning på de indsatser, du har i dag. Hvis det er relevant, inviterer vi til et særskilt møde, hvor også Voksne, Job og Handicap deltager. I vil blive vejledt omkring de lovmæssige ændringer, der træder i kraft, når du bliver 18 år. Desuden skal vi lave en aftale om, hvad der skal gøres frem til 17½-års mødet.

Når du bliver 17½ år, indkalder Familiecentret dig og dine forældre til et møde om din fremtid. Vi inviterer også andre relevante parter, det kan fx være din UU-vejleder, Jobcenter Aarhus, Voksne, Job og Handicap eller Børneteamet.

På mødet forbereder vi sammen din overgang til voksenlivet. Vi ser på, om du har brug for hjælp til at klare dig i voksenlivet. Det kan fx være bostøtte, samværstilbud eller lignende. Samtidig aftaler vi, hvem i kommunen du skal samarbejde med fremover.

På mødet tager vi ikke stilling til konkrete tilbud, men finder ud af, hvad du ønsker og har brug for. I får senere besked om, hvilke konkrete tilbud, vi kan give dig, og hvilke krav der eventuelt følger med.