Du kan bede om et møde, når du fylder 17 år

Da du blev 16 år, var du til møde hos Familiecentret. Hvis det er relevant, når du bliver 17½ år, inviterer vi dig og dine forældre til et nyt møde.

Hvis du selv ønsker et møde, når du fylder 17 år, kan du sige det til din sagsbehandler. Sammen vurderer I, om der stadig er behov for et 17½-års møde.

Du kan bede om hjælp til uddannelse

Du kan få hjælp til at finde den rette uddannelse hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. En vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter dig, inden du går ud af skolen.

Men du kan også selv ringe eller skrive til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Spørg, hvem din vejleder er, og sig, at du gerne vil have vejledning.


Du kan tænke over følgende spørgsmål

 

Vi har en række undervisningstilbud til dig, som har særlige behov på grund af handicap. Vi kan også hjælpe dig med at få et job.

Vi tilbyder forskellige former for økonomisk støtte til voksne med handicap. Er du i gang med en form for uddannelse, kan du søge om ekstra støtte hos Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Det afhænger af dit handicap og den støtte, du har brug for i dagligdagen.

Parat til at flytte for dig selv?

En del unge, der flytter hjemmefra, vælger at bo for sig selv. Men inden du beslutter dig, kan det være en god idé at tænke over, om du er parat til at bo for dig selv - med alle de ting, der følger med: indkøb, tøjvask, madlavning osv.

Ikke alle med handicap eller særlige behov er parate til det. Og så er der flere andre muligheder.


Egen bolig med støtte

Du har mulighed for at bo for dig selv og få støtte fra kommunen. 

Læs mere om bostøtte og hjælp i hverdagen


Bofællesskab eller bosted

Det kan også være løsningen for dig at flytte i bofællesskab eller et bosted.

Læs mere om bofællesskaber og bosteder

 

Mine forældres bolig

Bliver du boende hjemme efter, du er fyldt 18 år, kan dine forældre søge om aflastning.

Læs mere om aflastning til forældre med hjemmeboende voksne børn med handicap