Der er mange ting, der ændrer sig, når dit barn med handicap fylder 18 år. Vi forsøger her at give dig et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på som forælder.

Hvis du er bekymret for, om dit barn kan tage sig af sig selv personligt og økonomisk, kan du søge om værgemål.

Læs mere om værgemål

Når dit barn har et betydeligt og varigt handicap, er det vigtigt at få forsørgelsen på plads, inden dit barn fylder 18 år.

Det kan fx ske på et 17 ½-årsmøde.

Læs mere om 17 ½ års-mødet

Du kan ikke længere få tilskud til dit barn med handicap, når han eller hun fylder 18 år.

Du kan heller ikke få hjælp til at dække merudgifter efter børneparagrafferne. Det gælder også, hvis dit barn flytter i et botilbud, før han eller hun fylder 18 år.

Ifølge loven må vi ikke længere tale om dit barns sag og situation med dig, når dit barn fylder 18 år, med mindre dit barn har givet dig en fuldmagt til at medvirke til samarbejdet.

Fuldmagten skal underskrives af dit barn, når han eller hun er fyldt 18 år.

Du kan få hjælp til fuldmagten hos Familiecentret eller hos Rådgivning og Visitation Voksne.

Kontakt centre i Voksne, Job og Handicap