Rådgivning og Visitation Voksne kan henvise (visitere) dig til fx aktivitets-, uddannelses- eller botilbud, eller hjælpe dig videre til andre støttemuligheder.
Hvis du vil vide noget om Voksenhandicap Gentænkt er der link til hjemmesiden her på siden.

Tilbud til voksne med handicap

Tilbuddene yder dig støtte til at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov. Tilbuddene kan også være hjælp til din familie.
Vores hjælp og støtte er helhedsorienteret og sigter mod, at borgerne kan leve en aktiv og selvstændig tilværelse med udfoldelse af muligheder og kreativitet sammen med det fysiske eller psykiske handicap.