Hvis du er 30 år eller mere, kan Rådgivning og Visitation Voksne henvise dig til tilbuddene.

Hvis du er 18-29 år, kan Ungecentret henvise dig til tilbuddene.

Hent oversigt over tilbud til voksne med handicap og pjece om beboerbetaling i botilbud og bofællesskaber under "Download".

Vores botilbud og bofællesskaber støtter beboerne i at leve et så selvstændigt og ligeværdigt liv som muligt. Med udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Vi støtter det sociale liv mellem beboerne med forskellige aktiviteter.

Sammen med borger og eventuelt pårørende afklarer vi, hvilken boform, der passer bedst.

Personalet og den enkelte beboer udarbejder sammen en konkret delhandleplan efter Servicelovens § 141. I delhandleplanen beskrives beboerens vanskeligheder, ressourcer, ønsker og mål, og det sammenholdes med de muligheder og begrænsninger der ligger i botilbuddet, i netværket og det omgivende samfund. Ud fra dette tilrettelægger vi den individuelle støtte.

Vores støtte omfatter:
  • Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus
  • Støtte til det sociale samvær beboerne imellem
  • Koordinere tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere
  • Understøttelse af den enkelte beboers sociale relationer (netværk og  pårørende)
  • Understøtte beboerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet.

Hjælp til ændring i egen bolig

Du kan også få hjælp til ændringer i din bolig, hvis det er nødvendigt på grund af dit handicap. Fink link nederst på siden.