Vi danner et trygt og hjemligt miljø, som børn og unge kan vokse op i. Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde, og vi har erfaring med at være barnets første bolig uden for hjemmet. Vi har store udendørsarealer, gymnastiksal, terapibassin og beskyttede værksteder eller andre tilbud uden for huset.

Vi prioriterer det sociale liv højt og bruger flittigt byens kulturelle tilbud, som fx biografture, koncerter og cafébesøg. Beboerne hjælper til med dagligdagens gøremål og er aktive i mange forskellige fritidstilbud på stedet.

Alle forældre bliver medlem af Birkebakkens forældreforening, når deres barn flytter ind. Foreningen støtter beboerne og deres forældre med aktiviteter og udvikling af nye muligheder.

Tilbuddets indhold

Vi har 24 pladser til børn og 22 pladser til voksne. Vi har pædagogisk personale, døgninstitutionsmedhjælpere, specialpraktikanter og fysioterapeuter ansat.

Vi giver, så vidt muligt, individuelt tilpassede tilbud inden for den overordnede ramme, og vi bruger pædagogiske metoder som:

  • Sansestimulering
  • Struktureret pædagogik 
  • Anerkendende pædagogik
  • Neuropædagogik
  • It og billedkommunikation
  • Idræt og udeliv
  • Musik og kunst.
Når opholdet på Birkebakken slutter, aftaler vi et individuelt støtteforløb i en overgangsperiode.

Vi har også et særligt tilbud om individuel, pædagogisk rådgivning til familier med hjemmeboende børn og unge med handicap. 

Birkebakken er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Sådan får du adgang til botilbuddet

Hvis du vil henvises til et botilbud, skal du kontakte din sagsbehandler.