Vi lægger vægt på at have en åben dialog med beboerne, vi er lydhøre samtidig med at vi stiller krav og understøtter beboernes kompetencer.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 10 lejligheder, der alle er udstyret med "smarthome" teknologi, som er it-udstyr, der gør boligerne mere tilgængelige for voksne med handicap. Desuden er der et fælleshus.

Personale

Personalet består af hjemmevejledere med uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeuter. Desuden er der teknisk og administrativ personale.