Vi giver plejemæssig støtte og praktisk hjælp tilpasset den enkelte beboers behov og ønsker.

Bolig

Vi har 21 rækkehuse, der er indrettet til borgere med fysisk handicap. Desuden er der et fælleshus, hvor der bl.a. er et personalerum.

Personale

Vi har personale, der hele døgnet kan støtte og hjælpe beboerne.

Personalet består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter. Desuden er der teknisk personale.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 192. Borgerne modtager pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83.