Solbakken har bofællesskaberne Absalonsgade, Birkebo, Birkedalen, Birkelunden, Egebæksvej og Karetmagertoften.

Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i et grundlæggende menneskesyn om ligeværd og elementer fra empowermentteorier (rum til og mulighed for at få indflydelse på egen livssituation).

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med Solbakken, som er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Solbakkens KopiTryk

I KopiTryk udarbejder vi bl.a. tryksager, foreningsblade, sange og adresser på labels, og vi leverer kopiservice kuvertering pakkearbejde og lignende.

Brugerne skriver enten selvstændigt eller efter manuskript på computere, kopierer, samler, falser, hæfter og arbejder evt. med billedbehandling og layout efter eget ønske. Solbakkens medarbejdere redigerer, læser korrektur, opsætter, trykker og tilrettelægger arbejdet i samarbejde med brugerne.

Brugerne kan her indgå i et overskueligt arbejdsfællesskab, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor fleksibilitet, samarbejdsevne og hjælpsomhed vægtes højt.

Vi beskæftiger 9 personer og har to værkstedsassistenter ansat til at støtte og vejlede om brugernes arbejdsopgaver.

Solbakkens nyhedsbrev

Vi udgiver fire gange om året et nyhedsbrev, hvor Solbakkens beboere har mulighed for at komme med indlæg om idéer, synspunkter og oplevelser.

Boliger

Vi har i alt 61 lejligheder fordelt på bofællesskaberne.

Karetmagertoften har otte toværelses rækkehuse med egen indgang og en lille have.

Absalonsgade har fem toværelses lejligheder med egen indgang.

Birkebo har 10 lejligheder, Birkedalen har 12 lejligheder, Birkelunden har 12 lejligheder og Egebæksvej har 12 lejligheder.

Personale

Personalet er blandt andet pædagogisk uddannet. Desuden er der teknisk og administrativ personale.

Lovgrundlag

Bofællesskaberne er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 85.

KopiTryk er etableret efter § 103 i serviceloven, om aktivitets- og samværstilbud.

Til voksne med betydelige og varige fysiske og psykiske handicap og med brug for støtte og vejledning til personlige og praktiske opgaver i dagligdagen og til socialt samvær med andre mennesker.

Kontakt Birkebo og Birkedalen

Birkebo
Hejredalsvej146
8220 Brabrand
Telefon 87 13 33 23

Birkedalen
Hejredalsvej 142
8220 Brabrand
Telefon 87 13 33 27

Vi forventer, at beboerne deltager i husmøder, hvor vi deler informationer og indgår aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer m.v.

Alle beboere er af sted i dagtimerne, hvor de har deres hverdag på forskellige aktivitetscentre eller STU-tilbud. Om eftermiddagen deltager beboerne, efter eget ønske, i forskellige aktiviteter som fx ridning, massage, fysioterapi, svømning eller gåture i området. Flere nyder at slappe af i deres egen lejlighed efter skole eller arbejde.

Boligerne

Birkebo har 10 boliger, der er indrettet som en mindre etværelses lejlighed. Birkedalen har 12 boliger, der er indrettet som toværelses lejligheder. Alle lejligheder har hoveddør ud til bofælleskabets fællesarealer og fælles spise- og opholdsrum.

Birkebo har tilkalde nattevagt og rundering om natten. Birkedalen har døgndækning med vågen nattevagt.

Lovgrundlag

Boligerne er etableret efter § 105i lov om almene boliger. Bostøtte gives efter servicelovens § 85.

Til voksne med betydeligt og varigt, fysisk og psykisk handicap, som har brug for støtte og vejledning til personlige og praktiske opgaver i dagligdagen samt guidning i det sociale samvær med andre mennesker. Der er døgndækning med vågen nattevagt.

Kontakt Birkelunden

Hejredalsvej 142 F
8220 Brabrand
Telefon 41 85 87 63/51 57 56 19

Vi forventer, at beboerne deltager i husmøder, hvor vi deler informationer og indgår aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer m.v.

Alle beboere er af sted i dagtimerne, hvor de har deres hverdag på forskellige aktivitetscentre eller STU-tilbud. Om eftermiddagen deltager beboerne, efter eget ønske, i forskellige aktiviteter som fx ridning, massage, fysioterapi, svømning eller gåture i området. Flere nyder også at slappe af i deres egen lejlighed efter skole eller arbejde.

Boligerne

Vi har 12 boliger, fordelt med fire lejligheder i tre huse. Lejlighederne er indrettet som en mindre toværelses lejlighed med stue med et lille tekøkken, soveværelse og badeværelse med plads til vaskesøjle. Alle lejligheder har hoveddør ud til vores fællesarealer og har udgang til en mindre terrasse. Der er et fælles spise- og opholdsrum.

Vi har døgndækning med vågen nattevagt.

Lovgrundlag

Boligerne er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtte gives efter servicelovens § 85.

Til voksne med fysisk eller psykisk handicap, senhjerneskade og brug for praktisk og pædagogisk støtte. Der er døgndækning med vågen nattevagt.

Kontakt Egebæksvej

Egebæksvej 34
8270 Højbjerg
Telefon 20 78 67 31

Vi forventer, at beboerne deltager i husmøder, hvor vi deler informationer med hinanden og indgår aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer udendørsarealer osv.

Ved ansættelse af nye medarbejdere, har beboere altid en repræsentant i ansættelsesudvalget og har indflydelse på valget af ny medarbejder.

Boligerne

Vi har 12 boliger med stort værelse og eget bad. Derudover er der fællesrum, fælles køkken og vaskeri.

Vi har døgndækning med vågen nattevagt.

Til voksne med fysisk handicap og måske også kognitive dysfunktioner som følge af ulykke eller sygdom.

Kontakt Karetmagertoften og Absalonsgade

Karetmagertoften
Karetmagertoften 54 A
8270 Højbjerg
Telefon 86 29 68 53

Absalonsgade
Absalonsgade 30 A-F
8000 Aarhus C
Telefon 86 76 36 93

Vi har 15 lejligheder fordelt på Karetmagertoften i Højbjerg og i Absalonsgade i Aarhus C.

Karetmagertoften har 10 toværelses rækkehuse med egen indgang og en lille have.

Absalonsgade har 5 toværelses lejligheder med egen indgang.