Solbakken har tre bofællesskaber for voksne, der har fysisk handicap og også kan have kognitive vanskeligheder som følge af sygdom eller ulykke. Derudover har de også Kopitryk, et dagtilbud for voksne med fysisk handicap.
Solbakken er en selvejende institution, der har driftsaftale med Aarhus Kommune.