Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Vi er en selvejende institution og har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Bolig

Vi har 44 moderne, toværelses lejligheder. Vores aktivitetscenter giver tilbud til 60-65 borgere.

Personale

Personalet består af pædagoger, terapeuter og social- og sundhedsassistenter. Desuden er der teknisk og administrativ personale, og vi er praktiksted for pædagogstuderende.