Vi støtter beboerne i at leve et så selvstændigt og ligeværdigt liv som muligt. Med udgangspunkt i beboernes individuelle behov og ressourcer, tilrettelægger vi en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Vi støtter det sociale liv mellem beboerne med forskellige aktiviteter.
Alle tilbud tilpasser deres sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige metoder til den enkelte beboers behov, ønsker og kompetencer.
Personalet og den enkelte beboer udarbejder sammen en konkret handleplan efter Servicelovens § 141. I handleplanen beskrives beboerens vanskeligheder, ressourcer, ønsker og mål, og det sammenholdes med de muligheder og begrænsninger der ligger i botilbuddet, i netværket og det omgivende samfund. Ud fra dette tilrettelægger vi den individuelle støtte.