Vi vil styrke beboernes selvværd, selvstændighed og livskvalitet. Vi giver beboerne pædagogisk støtte på de fysiske, psykiske, sociale og praktiske områder, så de bliver hjulpet med de udfordringer de har som følge af hjerneskaden.

Sammen med hver enkelt beboer vil vi finde nye metoder til at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets udfordringer. I deres handleplaner, fastsætter vi mål for den pædagogiske indsats.

Vores kerneydelser er at:

  • støtte i beboernes eget hjem og med den enkelte beboers behov i fokus
  • støtte til det sociale samvær imellem beboerne
  • koordinere tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere
  • understøtte den enkelte beboers sociale relationer (venskaber og kontakt til pårørende)
  • understøtte beboernes aktive deltagelse og inklusion i samfundet.

Boligerne

Vi har 12 lejligheder og et fælleshus.

Personalet

Vores personale består af pædagoger, socialrådgivere eller ergoterapeuter og en køkkenmedarbejdere.

Der er personale mandag - fredag klokken 7-21, lørdag og søndag klokken 11-20.

Beboerne har mulighed for at tilkalde hjælp fra plejehjemmet døgnet rundt fra deres lejlighed.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 om lov om almene plejeboliger. Beboerne modtager pædagogisk støtte efter servicelovens § 85.