Vi støtter beboerne i at håndtere de fysiske, psykiske, sociale og praktiske udfordringer, der er som følge af hjerneskaden.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 12 lejligheder og et fælleshus.

Personale

Der er personale mandag - fredag klokken 7 - 21, lørdag og søndag klokken 11 - 20.

Beboerne har mulighed for at tilkalde hjælp fra lokalcentret døgnet rundt fra deres lejlighed.

Personalet består af hjemmevejledere med uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeuter. Desuden er der en køkkenmedarbejder.