I det daglige liv tager vi afsæt i borgernes individuelle behov og ressourcer og tilrettelægger en hverdag hvor tryghed og nærhed går hånd i hånd med udfordringer og oplevelser. Vi støtter beboerne i deres livsmestring og arbejder målrettet ud fra borgernes handleplan.

Alle borgerne er som udgangspunkt i en variant af dagaktivitet i dagtimerne. Vi arbejder på at have et indholdsrigt samarbejde med både forældre, pårørende og dagtilbud, i det omfang borgerne ønsker det.

Bolig

Vi har 24 to-værelses lejligheder, med eget køkken og bad. Desuden deler 12 boliger et stort og lyst opholdsrum med fælles køkken. I huset er der i øvrigt adgang til træningsrum, forsamlingshuskøkken, sanserum, værksted, kreativt værksted, multisal, musikrum og orangeri. Alle disse faciliteter deles med husets øvrige beboere. 

Personale

Vi har pædagoger og psykomotoriske terapeuter ansat, som dækker tilbuddet klokken 7-23 i hverdagene og 8.30-23 i weekenden. Desuden kan man altid ringe efter de nattevagter, der dækker det øvrige hus.

Lovgrundlaget

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens §85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven § 141.

Generationernes Hus

Generationernes Hus rummer desuden både plejeboliger, ældreboliger, familieboliger, ungdomsboliger og en daginstitution. Helt naturligt har vi derfor et stort fokus på fællesskaber på tværs af alder og funktionsniveau.