Vi støtter beboerne i at håndtere de fysiske, psykiske, sociale og praktiske udfordringer, der er som følge af hjerneskaden.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 11 handicapvenlige toværelseslejligheder og en fælles lejlighed.

Personale

Der er personale mandag - fredag klokken 7 - 21, lørdag og søndag klokken 11 - 21. Personaledækningen tilpasses desuden behovet.

Personalet består af hjemmevejledere med uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut. Vi tilstræber, at personalet også er uddannet inden for neuropædagogik.