Vi er et socialpædagogisk botilbud og aktivitetscenter for voksne med handicap. Vores brugere har behov for livslang støtte til at leve "det hele liv",udvikle kompetencer og livskvalitet og til at få hverdagen til at hænge sammen og give mening.

Vi giver den støtte, råd og vejledning og praktisk bistand som den enkelte har brug for, og vi arbejder på at give den enkelte borger størst mulig indflydelse på og selvbestemmelse over eget liv. Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Vi er en selvejende institution og har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Bolig

Vi har 44 moderne, toværelses lejligheder. Vores aktivitetscenter giver tilbud til 60-65 borgere.

Personale

Personalet består af pædagoger, terapeuter og social- og sundhedsassistenter. Desuden er der teknisk og administrativ personale, og vi er praktiksted for pædagogstuderende.

Lovgrundlag

Botilbuddet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger, handleplaner udarbejdes efter servicelovens § 141 og bostøtten gives efter servicelovens § 85. Aktivitetscentret er etableret efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud.