Vi har fokus på borgernes ressourcer og færdigheder, og vi vægter højt, at beboerne får ejerskab over eget liv, og at de støttes i at tage ansvar for deres egen udvikling og fremtid. I vores støtte tager vi hensyn til deres særlige behov og eventuelle domme efter straffelovens bestemmelser.

Vi arbejder meget struktureret, vi bruger piktogrammer efter behov og dagsskema for hver beboer. Vi indgår skriftlige aftaler med de beboere, der har brug for og ønsker vores hjælp til at administrere deres økonomi, post osv.

Boligerne

Der er 20 lejligheder fordelt på to selvstændige bo-enheder på en nedlagt landejendom. Der er i alt 16 § 108-pladser og 4 § 107-pladser. De 4 pladser ligger i selvstændige pavilloner med en midlertidig godkendelse.

Personalet

Personalet er socialpædagogisk og sundhedsfagligt uddannet.

Lovgrundlag

Boformen er etableret efter § 107 og 108 i serviceloven om boformer til voksne med handicap.

Aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning og eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske sindslidelser. Desuden også til voksne med udviklingshæmning og med dom til ophold i en boform.

Vi ligger i en landejendom i Harlev sammen med botilbuddet Snåstrup Vestergaard. I staldbygningerne er der indrettet værksted, kantine og rum til opbevaring af redskaber, materialer og brænde. Borgerne kan indgå i forskellige praktiske opgaver på ejendommen som fx brændeproduktion, kantinedrift, læse- og regneundervisning og drift af eget loppemarked.

Vi har en vigtig målsætning om, at borgerne opnår en følelse af at være en del af samfundet. Vi samarbejder derfor med enkelte virksomheder i området om løsning af praktiske opgaver. Borgerne kan lave aktiviteter alle hverdage i dagtimerne.

Vi giver tilbud til 16 borgere, men kan justere antallet af pladser efter behov.

Personalet

Medarbejderne er pædagogisk uddannet, og der er pædagogmedhjælpere og værkstedsassistenter med håndværksmæssig baggrund.

Lovgrundlag

Tilbuddet er etableret efter servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse.