Vi arbejder meget struktureret, vi bruger piktogrammer efter behov og dagsskema for hver beboer.

Vi indgår skriftlige aftaler med de beboere, der har behov for og ønsker vores hjælp til at administrere deres økonomi, indgående post osv.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 16 lejligheder, kantine og aktivitetstilbud. Vi ligger på en nedlagt landejendom, og der er flotte grønne arealer, drivhus og nogle få husdyr, som beboerne er med til at passe.

Personale

Der er personale hele døgnet og nattevagt.

Personalet er pædagogisk uddannet.