Vi støtter de unge i selvstændighed og et godt ungdomsliv. Vi forsøger at give de unge erfaringer med at bo selv og samtidig blive en del af kollegiets ungdomsmiljø.

Hver ung tilknyttes to kontaktpersoner, som giver individuel støtte, rådgivning og hjælp.

Vi støtter med følgende:
  • Individuel tilrettelagt støtte i egen bolig, som tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats. Vi giver støtte i forhold til blandt andet uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv og forskellige praktiske opgaver i hverdagen som økonomi, post, tøjvask og rengøring.
  • Støtte til at deltage i sociale aktiviteter med de øvrige beboere på kollegiet. Det kan både være aktiviteter, som kun er for beboere, der er tilknyttet SORAS-kollegiet, og aktiviteter for alle beboere i Vestergade 72.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi, i fællesskab med Rådgivning og Visitationscentret, en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Soras Kollegiet er en del af et større ungdomskollegium for unge studerende i Vestergade 72. Vi har 22 lejligheder med eget køkken og bad. Der er adgang til mindre fællesarealer på gangene og et fællesrum for alle beboere i kælderen.

Personale

Der er som udgangspunkt faste medarbejdere mandag - fredag i dag- og aftentimerne, lørdag og søndag fra omkring middag til efter aftensmaden.

Personalet består af socialpædagogisk uddannede medarbejdere. De fastansatte medarbejdere får en systemisk og anerkendende uddannelse og uddannelse inden for bl.a. det autismespecifikke område.