Bofællesskaber uden døgndækning og opgangsbofællesskaber er for borgere med udviklingshæmning, der har brug for lettere pædagogisk støtte i dag- og aftentimerne.

Bofællesskaber med døgndækning er for borgere med udviklingshæmning, der har brug for daglig social og personlig tæt støtte og eventuelt støtte om natten. Nogle af bofællesskaberne er målrettet borgere med særlige behov, som fx psykiatriske sygdomme eller Prader Willi Syndrom.

Botilbud er for borgere med udviklingshæmning, der har brug for omfattende pædagogisk støtte og omsorg. Her er vågent personale døgnet rundt, også i weekenden.