Vi tager udgangspunkt i beboernes  individuelle behov og ressourcer og tilrettelægger en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser. Vi støtter beboernes sociale liv med forskellige aktiviteter. Vores køkken tilbyder en fleksibel madordning med fokus på sund mad.

Alle beboere går i skole eller bruger aktivitetstilbud i dagtimerne. Vi arbejder på at have et udbygget og tæt samarbejde med forældre og pårørende i det omfang beboeren ønsker det.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 16 toværelses lejligheder, der hver er cirka 61 kvadratmeter og fælles køkken, stue og opholdsrum. 

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet, og vi har tilknyttet en vågen nattevagt, både i weekenden og på hverdage.

Lovgrundlaget

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 83 og 85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven § 141.