Vores beboere har forskellige behov og bor derfor i fem forskellige bogrupper. Vi har pladser både til borgere, der har brug døgndækning eller nattevagt, til borgere, der har stort behov for at blive skærmet og til borgere, der kan klare sig mere selvstændigt.

Boligerne

Vi har 36 boliger fordelt i 5 forskellige grupper:

  • Hus 1: En borgruppe med 8 boliger i 4 selvstændige dobbelthuse med egen indgang og have
  • Hus 2 og 3: To bogrupper med 16 boliger fordelt på 2 huse med mulighed for tilkald af nattevagt. I den ene bogruppe, er der indgange til lejlighederne fra fællesarealet, enkelte har dog mulighed for egen indgang.
  • Hus 4: En bogruppe med 6 boliger med døgndækning til beboere, der har udviklingshæmning og behov for skærmning, enten individuelt eller i mindre gruppe
  • Hus 5: En bogruppe med 6 boliger med døgndækning til personer, der har multihandicap. Her er lejlighederne større og har stort badeværelse. Beboerne i disse boliger har desuden aktivitetstilbud i fælleshuset.

Derudover er der et fælleshus, som kan bruges af alle beboere til fritidsaktiviteter, evt. sammen med frivillige og andre borgere i lokalområdet.

Hus 1 har ikke natdækning, hus 2-5 har døgndækning.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Beboerne får bostøtte efter servicelovens § 83 og § 85.

Aktivitetscentret er for beboerne i Bofællesskabet Elev. Målgruppen er beboere, der har betydeligt og varigt psykisk handicap og som har brug for pædagogisk støtte eller beboere, der har fysisk handicap og brug for pleje og omsorg.

Vi læger stor vægt på aktiviteter ud af huset og med inklusion i lokalsamfundet, medborgerskab og sundhed. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædgagogik) som pædagogisk ramme og vi vores pædagogiske udviklingsarbejde. Vi prioriterer nærvær og tager udgangspunkt i den enkelte borgers dagsform. Vi holder til i Bofællesskabet Elevs fælleshus.

Vi har 4 pladser til beboere i Bofællesskabet Elev.

Vi har fastlagt et ugeskema med forskellige emner:

  • Mandag: Ridning
  • Tirsdag: Sundhed og bevægelse
  • Onsdag: Udflugt
  • Torsdag: Kreative aktiviteter
  • Fredag: Musikcafé

Personalet

Vores personale er pædagogisk uddannet.

Lovgrundlaget

Aktivitetscenteret er etableret efter servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse.