Vi forsøger at skabe et hjemligt og omsorgsfuldt miljø for beboerne, som vi også udfordrer gennem oplevelser og planlagte pædagogiske forløb, der skal medvirke til fysisk, psykisk og social udvikling.

Vi har øje for beboernes forskelligheder og fokus på, at de lever deres liv på egne præmisser og i harmoni med fællesskabet.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Der er fire selvstændige huse med i alt 28 toværelses lejligheder, hvoraf to er aflastningsboliger. Desuden er der et aktivitets- og fælleshus. I fælleshuset er der et produktionskøkken, hvor maden tilberedes.

Personalet

Vores personale er pædagogisk uddannet, der er social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, en kok og øvrigt servicepersonale. der er to vågne nattevagter tilknyttet.

Lovgrundlaget

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 83 og 85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven § 141