Vores pædagogiske mål er at skabe et unikt hjem for vores beboere. Vi har fokus på pædagogisk støtte, omsorg og medbestemmelse, så hver enkelt beboers ønsker og behov bliver opfyldt.

Sammen med hver enkelt beboer, og i samarbejde med beboerens aktivitetstilbud, laver vi en individuel handleplan.

Boligerne

Vores boform (hus 31 og 35) og bofællesskab (hus 29 og 33) har hver 12 boliger. Derudover har vi to aflastningspladser.

Personalet

Vi har døgndækning med vågen nattevagt.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der teknisk og administrativ personale.

Lovgrundlaget

Boformen er etableret efter § 108 i serviceloven om boformer til voksne med udviklingshæmning. Aflastningsboligerne er etableret efter § 107 i Serviceloven om midlertidigt botilbud. Bofællesskabet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger, vi giver socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85, og vi udarbejder individuel handleplan efter § 41. Vi hører under Borgercenter Nord.