Vi arbejder på at styrke den enkelte beboers selvværd og selverkendelse, selvstændighed og livskvalitet, bevare sociale relationer og opretholde et arbejde eller beskæftigelsestilbud.

Vi tilpasser støtten til den enkelte beboers ønsker og behov. Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Vi har 31 toværelseslejligheder fordelt på tre etager. Lejlighederne har en entré, stue med køkken, soveværelse og badeværelse. Boligerne er organiseret i to afdelinger, med 11 og 20 boliger i hver afdeling. Borgerne i afdelingen med 11 boliger modtager pædagogisk støtte svarende til et opgangsfællesskab, mens borgerne i afdelingen med de 20 boliger modager mere omfattende støtte og har brug for nattevagt. 

Personale

Personalet er pædagogisk uddannet, og der er en køkkenassistent. Der er nattevagt på stedet.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 85, og delhandleplanen udarbejdes efter servicelovens § 141.