Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en delhandleplan, hvor vi beskriver, målene for den pædagogiske indsats og hvordan, vi bedst kan hjælpe den enkelte borger i hans eller hendes udvikling. Vi opfordrer desuden beboerne til at spise sund og nærende mad. Medarbejderne og køkkenlederen er ansvarlig for beboernes mad, herunder de nødvendige diæter.

Boligerne

Vi ligger på to etager. Der er 7 lejligheder og fællesarealer i stueetagen, og på 1. sal, er der 13 lejligheder og personalefaciliteter.

Personalet

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der en køkkenleder og en husassistent, som gør fællesrummene rene. Der er nattevagt på stedet.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er opført efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 85.