Vi tilrettelægger den pædagogiske indsats i tæt samarbejde med den enkelte. Vi arbejder på at styrke beboernes sociale og faglige kompetencer. Vi har beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi er indrettet i en tidligere skole bygget i 1909. Hovedbygningen danner rammen om boformen. Nogle af tilbygningerne, haven og en tilstødende, større grund bruges til beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet.