Vi tilrettelægger den pædagogiske indsats i tæt samarbejde med den enkelte og pårørende. Vi arbejder på at styrke beboernes sociale og faglige kompetencer inden for relationer, medborgerskab, handicapforståelse, selvindsigt og arbejdsrelaterede kompetencer. Vi har beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud. Alle beboere tilbydes beskæftigelse i internt arbejdstilbud.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Vi er indrettet i en tidligere skole bygget i 1909. Vi har 7 et-rumsboliger med fælles bad, hvor 2 beboere deles om et bad. Der er fælles køkken. Fælleshuset består af fælles køkken, stue, vaskeri og fælles bad.

Personale

Personalet er pædagogisk uddannet og vi har nattevagt på stedet.

Lovgrundlag

Boformen er etableret efter servicelovens § 108 om boformer til voksne med udviklingshæmning. Aktivitetstilbuddet gives efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne og delhandleplaner laves efter servicelovens § 141.