Vi har et bo- og aflastningstilbud til unge med udviklingshæmning.

Vi bygger bro mellem overgangen fra barn til voksen.

På kollegiet lærer beboerne, sammen med andre unge, at blive så selvhjulpne, at de i løbet af 3 - 5 år kan flytte i bofællesskab eller anden for m for bolig.

Vi planlægger mulige fritidsaktiviteter i dialog og samarbejde med beboerne. Aktiviteter kan opstå spontant eller planlægges over længere tid.

Vi samarbejder med Center Lyngå, som tilbyder ungdomsuddannelse til unge med udviklingshæmning og unge med autisme og ADHD. På den måde sikrer vi, at den unges delhandleplan stemmer overens med deres eventuelle undervisningsplan.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 14 boliger og en aflastningsplads, der bruges som weekend-aflastning til omkring ni unge, der bor hjemme.

Personale

Personalet er pædagogisk uddannet, der er desuden teknisk og administrativt personale.