Vi støtter beboernes sociale liv med forskellige aktiviteter. Alle beboere går i skole eller bruger aktivitetstilbud i dagtimerne. vi arbejder på at have et udbygget og tæt samarbejde med forældre og pårørende.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Der er to bofællesskaber. Bofællesskabet på Nygårdsvej 91-93 har 15 lejligheder og to beboere, der bor der selvstændigt og får bostøtte i hjemmet. Bofællesskabet på Nygårdsvej 43 er målrettet borgere, der også har en psykisk sygdom og har 6 lejligheder.

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der en køkkenassistent og teknisk og administrativ personale.