Vi støtter beboernes sociale liv med forskellige aktiviteter. Som udgangspunkt går beboerne i skole eller bruger aktivitetstilbud i dagtimerne. vi arbejder på at have et udbygget og tæt samarbejde med forældre og pårørende, aktivitetstilbud og andre, som beboerne har kontakt til.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Bofællesskabet er opdelt i tre huse. På Majvænget 91-93 er der 16 toværelses lejligheder, og på Majvænget 43 er der 6 toværelses lejligheder. Alle lejligheder har adgang til fælles have.

Personale

Personalet er primært socialpædagogisk uddannet, og vi har tilknyttet en vågen nattevagt.

Lovgrundlaget

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 83 og 85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven § 141