Vi samarbejder med beboerne om en tilværelse med udfordring og udvikling samtidig med tryghed og forudsigelighed. Vi er i dialog med beboerne om de overordnede mål for bofællesskabet. I samspil med beboerne arbejder vi kreativt og innovativt med målene. Beboerne deltager i de praktiske opgaver, der er. På den måde får de indflydelse på og ejerskab over bofællesskabet.

Vi tilpasser den pædagogiske støtte til den enkelte beboers ønske og behov.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 21 lejligheder og fælleslokaler som stue og opholdsrum. Bofællesskabet er opført i 1994.

Personale

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der en ergoterapeut, sundhedsuddannet personale og en ernæringsassistent. Vi har tilknyttet en vågen nattevagt.

Lovgrundlaget

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 83 og 85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven § 141.