Vi samarbejder med beboerne om en tilværelse med udfordring og udvikling samtidig med tryghed og forudsigelighed. Vi er i dialog med beboerne om de overordnede mål for bofællesskabet. I samspil med beboerne arbejder vi kreativt og innovativt med målene. Beboerne deltager i de praktiske opgaver, der er. På den måde får de indflydelse på og ejerskab over bofællesskabet.

Vi tilpasser den pædagogiske støtte til den enkelte beboers ønske og behov.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 21 lejligheder og fælleslokaler som stue og opholdsrum. Bofællesskabet er opført i 1994.

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der teknisk og administrativ personale.