Vi giver pædagogisk støtte og vejledning, pleje og omsorg. Vi hjælper med praktiske opgaver og med at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske kompetencer.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 27 boliger og en aflastningsplads.

Personale

Vi har 2 nattevagter på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, socialrådgiver og ernæringsassistent.