Vi giver pædagogisk støtte og vejledning, pleje og omsorg. Vi hjælper med praktiske opgaver og med at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske kompetencer.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 23 boliger og en aflastningsplads. Hus 2 har 6 boliger, hus 4 har 4 boliger og hus 3 og 5 har 14 boliger, hvoraf 1 er en aflastningsplads. Hus 4 er også for beboere, der har omfattende brug for at blive skærmet.

Personale

Vi har tilknyttet tre vågne nattevagter.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der social- og sundhedsassistenter, en ergoterapeut, en socialrådgiver og ernæringsassistent.

Lovgrundlaget

Bocentret er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Hus 2 og 4 er etableret efter § 108 i serviceloven om boformer til voksne med udviklingshæmning, aflastningsboligen er etableret efter § 107 i serviceloven om midlertidig botilbud.

Bostøtten gives efter serviceloven, § 85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven, § 141.