Vi arbejder på at styrke borgernes kompetencer og give dem mulighed for at leve så selvstændigt et liv som muligt med et stabilt, socialt netværk. Beboerne står selv for indkøb og tilberedning af egen mad. En gang om ugen har vi fællesspisning i fælleshuset.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Der er 12 toværelses lejligheder i stueplan og et fælleshus.

Personalet

Personalet er pædagogisk uddannet, og der er ikke nattevagt på stedet.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 85, og delhandleplanerne udarbejdes efter servicelovens § 141.