Vores beboere står selv for indkøb og tilberedning af egen mad. En gang om ugen har vi fællesspisning i fælleshuset.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 12 lejligheder i stueplan og et fælleshus.

Personale

Vi har ikke nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet.