Vi har fokus på at støtte gode venskaber, naboskab og nærmiljø. Gennem et nært samarbejder med hver enkelt borger, forsøger vi at finde de bedste løsninger i forhold til hverdags-, arbejds- og fritidslivets udfordringer. 

Vores pædagogiske støtte omfatter:

  • individuel støtte i eget hjem
  • Støtte til økonomi
  • Hjælp til at kontakte fx sagsbehandler, læge, psykiatri osv.
  • Støtte til praktiske opgaver
  • Støtte til etablering eller vedligeholdelse af socialt netværk
  • Støtte til at indgå i det sociale fællesskab i bofællesskabet.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Vi har 24 lejligheder på 48-53 kvm. I kælderen er der fælleskøkken, spisestue, opholdsstue og vaskeri.

Personale

Personalet er pædagogisk uddannet. Der er ikke nattevagt på stedet eller personale i weekender og helligdage.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger, og vi følger lejelovens almindelige regler. Bostøtte gives efter servicelovens § 85 og delhandleplaner laves efter servicelovens § 141.