Vi inddrager og aktiverer borgerne og understøtter deres mestring af livet. Beboerne får vejledning til økonomi, husførelse, indkøb m.v., for at styrke deres selvstændighed. Vi vægter desuden det sociale liv mellem beboerne højt, og vi giver støtte til at bevare og vedligeholde sociale relationer.

Vi guider beboerne til at lave fælles mad en gang om ugen, og vi støtter dem i at spise sammen i grupper. Vi giver også bostøtte i grupper som en del af det sociale liv.

For at styrke medindflydelse og livsmestring, holder vi beboermøder, og der er oprettet et beboerråd.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel handleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Vi har rækkehuse i ét plan med 4 lejligheder på cirka 71 kvadratmeter og 18 lejligheder på cirka 61 kvadratmeter. Lejlighederne har køkken og stue i ét, bad, entré og et værelse.

Derudover er der et fælleshus med køkken, to stuer, et vaskeri, et værelse og servicelokaler til personalet.

Personalet

Vi har personaledækning mandag - torsdag klokken 8:30-21:30, fredag, lørdag og søndag klokken 9-16. Der er ikke personale til stede på helligdage. Ved særlige arrangementer eller akut behov tilpasses arbejdstiden det aktuelle behov.

Personalet er pædagogisk uddannet, og vi har ikke nattevagt på stedet.

Lovgrundlaget

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene boliger. Bostøtten gives efter servicelovens § 83 og 85, og handleplaner udarbejdes efter serviceloven § 141.