Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har seks huse med to lejligheder i hvert hus. Lejlighederne er på 57 kvadratmeter og består af stue og køkken i ét rum, værelse, toilet og en gang. Derudover har vi et fælleshus på 100 kvadratmeter med blandt andet fællesstue og køkken.

Personale

Vi har personaledækning mandag til fredag klokken 8:30-21:30, lørdag klokken 9-16:30 og søndag klokken 14-21:30. Ved særlige arrangementer eller akut behov tilpasses arbejdstiden det aktuelle behov.

Vi har ikke nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet.