Vi støtter beboerne i at reducere deres problemer med overvægt. Hver beboer får tilknyttet en kontaktpædagog, som han eller hun har løbende samtaler med, og som giver støtte, vejledning og undervisning.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 10 2-værelses rækkelejligheder, der er cirka 54 kvadratmeter og består af stue med køkken, soveværelse og badeværelse. Desuden er der et fælleshus.

Personale

Vi har ikke nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet, og der er en køkkenmedarbejder.