Vi støtter beboerne i at indgå i fællesskabet og i at klare så meget på egen hånd som muligt.

Vores pædagogiske støtte omfatter:

  • Individuel støtte i eget hjem
  • Støtte til økonomi
  • Hjælp til at kontakte f.eks. sagsbehandler, læge og psykiatri mv.
  • Støtte til praktiske opgaver
  • Støtte til etablering/vedligeholdelse af socialt netværk.
  • Støtte til at indgå i det sociale fællesskab i bofællesskabet.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Vi har 12 2-værelses lejligheder med bad og spisekøkken. Derudover er der fælles opholdsrum, fælles køkken og et vaskeri.

Personale

Personalet er pædagogisk uddannet. Der er ikke nattevagt på stedet eller personale i weekender og helligdage.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger. Bostøtte gives efter servicelovens § 85 og delhandleplaner laves efter servicelovens § 141.