Vi giver beboerne indflydelse på eget liv gennem faste husmøder og et Brugerråd, hvor beboerne deltager i beslutningerne.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har 12 boliger og et fællesareal.

Personale

Vi har hovedsageligt personaledækning klokken 7-22.

Vi har ikke nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet.