Vi støtter beboerne i at få struktur på hverdagen, indgå i sociale relationer og opretholde og udvikle sociale netværk. Vores beboere er fysisk mobile og næsten alle klarer selv befordringen til og fra arbejde med offentlig transport.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Boligerne

Vi har 14 boliger og fælleslokaler.

Personale

Vi har hovedsageligt personaledækning mandag til fredag klokken 7-21:30, lørdag klokken 10-20 og søndag klokken 10-21.

Vi har ikke nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet.

Lovgrundlag

Bofællesskabet er etableret efter § 105 i lov om almene plejeboliger, bostøtten gives efter § 85 i serviceloven og delhandleplanen laves efter § 141 i serviceloven.