Vi forsøger at skabe et hjemligt og omsorgsfuldt miljø for beboerne, som vi også udfordrer gennem oplevelser og planlagte pædagogiske forløb, der skal medvirke til fysisk, psykisk og social udvikling.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vi har tre selvstændige huse med i alt 21 boliger, hvor af 2 er aflastningsboliger. Desuden er der et aktivitetshus.

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der enkelte social- og sundhedsassistenter, en økonoma og teknisk og administrativ personale.