Boform og bofællesskab. Vores pædagogiske mål er at skabet et unikt hjem for vores beboere. Vi har fokus på omsorg og inddragelse af den enkelte beboers ønsker og behov.

Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

Bolig

Vores boform (hus 31 og 35) har 15 boliger, hvoraf to er aflastningsboliger.

Bofællesskabet (hus 29 og 33) har 13 boliger.

Personale

Vi har nattevagt på stedet.

Personalet er pædagogisk uddannet. Desuden er der teknisk og administrativ personale.